VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái Tài liệu đính kèm
41 10/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 28/03/2022 08/04/2022 Có hiệu lực
42 9/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 21/02/2022 10/03/2022 Có hiệu lực
43 08/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 27/01/2022 15/02/2022 Có hiệu lực
44 07/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Đắk Nông 26/01/2022 06/02/2022 Có hiệu lực
45 06/2022/QĐ-QPPL Ban hành Định mức Kinh tế – Kỹ thuật một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/01/2022 11/02/2022 Có hiệu lực
46 5/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông 13/01/2022 31/01/2022 Có hiệu lực
47 02/2022/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi Về việc Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 10/01/2022 25/01/2022 Có hiệu lực
48 03/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 10/01/2022 20/01/2022 Có hiệu lực
49 01/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 05/01/2022 25/01/2022 Có hiệu lực
50 21/2021/QĐ-UBND Quyết định quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 28/10/2021 30/11/2021 Có hiệu lực
51 18/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông 04/10/2021 15/10/2021 Có hiệu lực
52 17/2021/QĐ-UBND Quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 30/09/2021 15/10/2021 Có hiệu lực
53 14/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 15/09/2021 01/10/2021 Có hiệu lực
54 12/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 20/08/2021 20/08/2021 Có hiệu lực
55 11/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 09/07/2021 20/07/2021 Có hiệu lực
56 10/2021/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 24/06/2021 10/07/2021 Có hiệu lực
57 9/2021/QĐ-UBND Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 16/06/2021 16/06/2021 Có hiệu lực
58 8/2021/QĐ-UBND Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 10/06/2021 25/06/2021 Có hiệu lực
59 06/2021/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/03/2021 21/03/2021 Có hiệu lực
60 05/2021/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông 05/03/2021 15/03/2021 Có hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3
Tổng: 59.796.857